onsdag 13 oktober 2010

Ny termin i full gång

Denna härliga höst dansar vi varje måndag kl 19-21 i hundramannasalen.
Välkomna!

måndag 16 augusti 2010

Snart dags för en ny termin!


Spontanunderhållning när vi hade grillkväll på Korröfolkmusikfestival

Måndagen den 13 september drar vi igång höstens dansträning!
Hundramannasalen kl 19-21 precis som vanligt.
Varmt välkomna!

onsdag 24 mars 2010

Bilder från Årsmötet

Foto: Viola Andersson
Årsmötet var lyckat och efterföljande konsert och dans till Jeanette Eriksson och Allan Skrobe var fantastiskt.

måndag 1 mars 2010

Årsmöte ikväll!

Då var det dags för Årsmöte. Tänk att det redan gått ett år till.
Väl mött ikväll kl 19.00 i Hundramanna salen.
Dagordningen ser ut som följer:

1. Årsmötets öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande.
2. Inval av nya medlemmar.
3. Fastställande av föredragningslistan.
4. Val av mötesfunktionärer:
a. ordförande
b. sekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Behandling av verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse.
6. Behandling av revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av ärenden från styrelsen.
8. Behandling av motioner, skriftligen ingivna till styrelsen minst en månad före detta möte.
9. Beslut om verksamhetsplan för innevarande år.
10. Beslut om årsavgift för nästkommande år.
11. Beslut om arvoden och traktamenten.
12. Val till dans- och musiksektionen: 5 personer för år 2010, varav 1 sammankallande.
13. Val till dräkt- och slöjdsektionen: 2 personer för år 2010, varav 1 sammankallande.
14. Val till fest- och aktivitetssektionen: 6 personer för 2010, varav 1 sammankallande.
15. Val av styrelse och suppleanter:
a. Ordförande för år 2010/2011.
b. Sekreterare för år 2010/2011.
c. 2 suppleanter för 2010 (att inträda i den ordning de väljs).
16. Val av revisor och suppleant:
a. Revisor för år 2010/2011
b. 2 suppleanter för år 2010.
17. Val av materialförvaltare: 1 person för år 2010.
18. Val av dokument- och arkivansvarig: 1 person för år 2010.
19. Val av valberedning: 2 personer för år 2010, varav 1 sammankallande (utses av mötet).
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutning.

Därefter konsert och dans plus att föreningen bjuder på kaka till medtaget kaffe.

söndag 7 februari 2010

Underhållning Årsmötet!

På vårt årsmöte den 1 mars kommer violinisten, folkmusikern och riksspelmannen Jeanette Eriksson, http://www.jeanetteeriksson.se/ tillsammans med musikern Allan Skrobe och underhåller med både konsert och spel till dans.

Ytterligare en anledning att gå på årsmöte!

måndag 18 januari 2010

Kort info från senaste styrelsemötet

Vi hade styrelsemöte i onsdags.
Viktigaste punkterna vi diskuterade:
Fest och aktivitetskommiteen och Dans och musik är det som styr upp och planerar dessa aktiviteter.
För övrigt får vi inte glömma betala in medlemsavgifterna innan siste februari.

torsdag 7 januari 2010

Äntligen vårterminNu drar vårterminen igång igen
Måndagen den 11 Januari kl 19-21 är det dans i Hundramannasalen i Arlöv.
Väl mött!!