söndag 11 september 2016

Medlemsinformation hösten 2016


Sommaren rusar på och nu laddar vi för hösten!

VIKTIGA DATUM
Dansuppvisning på Charlotte Weibulls vänner den 10 augusti.
Aktivitetssektionen har möte den 15 augusti på Arlövs teater kl 18.00
Styrelsemöte den 5 september kl 18.00.
Första dansträningen 12 september Anette leder dans
Jubileumsdags 17 september
Dansträning 26 september Alla tar med sig egna dansförslag
Dansträning 10 oktober Anette leder dans
Halvårsmöte 24 oktober
Dansträning 7 november Anette leder dans
Höstfest 12 november
Sista dansträningen 21 november Alla tar med sig egna dansförslag
Julkul i Prästgården 4 december
(se även hemsidan för aktuellt kalendarium, http://burlovsfolkdansgille.blogspot.com/)

KURSVERKSAMHET
Dansträning kommer att hållas varannan måndag (udda veckor) mellan kl 19.00 och 21.00 på Arlövs Teater. Första dansträningen är den 12 september och sista blir den 21 november. Anette kommer att instruera valfria danser ungefär varannan gång. Vi hjälps åt att bestämma dansinnehåll vid två tillfällen.

MÖTEN
Halvårsmötet kommer att hållas måndagen den 24 oktober klockan 19.00 på Arlövs Teater. Finns idéer runt aktivitet i samband med halvårsmötet så hör av er till Aktivitetssektionen.

Styrelsen har terminens första styrelsemöte måndagen den 5 september kl. 18.00.
Aktivitetssektionen har sitt första möte måndagen den 15 augusti klockan 18.00.

DANSUTBYTE/TEMAKVÄLL
I nuläget finns inga spikade planer på något arrangemang. Har ni idéer eller tankar så hör av er till Aktivtetssektionen.

JUBILEUMSDAG
Den 17 september är det dags att fira föreningens 35 år! Mer info kommer. Men vet ni redan nu att ni kommer, så anmäl er till olaolssonmodig@gmail.com.  

HÖSTFEST
Boka redan nu in lördagen den 12 november. Då blir det höstfest på Arlövs teater. Det blir gemensamma aktiviteter även under eftermiddagen. Inbjudan med mer information kommer senare.

MEDLEMSREGISTER
Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister aktuellt genom att meddela oss din nya adress eller ditt nya telefonnummer. Den som vill ha sin e-postadress inskriven i matrikeln meddelar också detta. Meddela Annika på burlovsfdg@gmail.com. Medlemsinformation och kallelse samt agenda till Halvårsårsmöte kommer att mailas till angivna e-postadresser.

INTERNET
Föreningens adress till hemsidan är: http://burlovsfolkdansgille.blogspot.com/
Om ni har någon information eller minnesvärt foto som ni vill ska ligga på hemsidan maila då burlovsfdg@gmail.com

Hoppas vi ses på dansträningarna och andra aktiviteter under hösten. Vi ser fram emot en ny och trevlig termin tillsammans med er.

Annika Modigh och Jan Clarin