måndag 25 augusti 2014

MEDLEMSINFORMATION HÖSTEN 2014


Såhär i slutet på augusti kan vi se tillbaka på en väldigt het sommar, som startade redan
i juni. Föreningen arrangerade även i år Midsommarfirandet i Burlövs gamla
prästgårdspark. Vi upplevde att fler än vanligt besökte och deltog aktivt i firandet på
soliga eftermiddagen, vilket vi gläds åt.

Viktiga datum
Första träningen 15 september
Familjedag i Torup/Bokskogen 20 eller 21 september
Halvårsmöte 20 oktober
Höstfest 15 november
Fackeldans på Kulturen Troligen 30 november
Sista träningen 24 november. OBS! På Kronetorps mölla.
Julkul i prästgården 8 december
(se även hemsidan för aktuellt kalendarium, http://burlovsfolkdansgille.blogspot.com/)

KURSVERKSAMHET
Dansträning kommer att hållas på måndagar mellan kl 19.00 och 21.00 på Arlövs Teater.
Dansledare är Anette och Jenny samt musiker är Svante och Olle. Vi önskar Jenny
välkommen och hoppas på en spännande termin med den nya dansledarduon. Terminen
startar den 15 september och slutar den 24 november. Sista träningen är på Kronetorps
mölla.

MÖTEN
Halvårsmötet kommer att hållas måndagen den 20 oktober klockan 19.00 på Arlövs
Teater. Finns idéer runt aktivitet i samband med halvårsmötet så hör av er till
aktivitetskommittén.
Styrelsen har terminens första styrelsemöte tisdagen den 9 september kl. 18.00.
Aktivitets- och festkommittén har sitt första möte måndagen den 15 september klockan
18.00.

DANSUTBYTE/TEMAKVÄLL
I nuläget finns inga spikade planer på något arrangemang. Har ni idéer eller tankar så
hör av er till Anette eller Jenny.

HÖSTFEST
Boka redan nu in lördagen den 15 november. Då blir det höstfest på Arlövs teater. Det
blir gemensamma aktiviteter även under eftermiddagen. Inbjudan med mer information
kommer senare.

MEDLEMSREGISTER
Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister aktuellt genom att meddela oss din nya adress eller ditt nya telefonnummer. Den som vill ha sin e-postadress inskriven i matrikeln meddelar också detta. Meddela Annika på burlovsfdg@gmail.com.

INTERNET
Föreningens adress till hemsidan är: http://burlovsfolkdansgille.blogspot.com/
Medlemsinformation och kallelse samt agenda till halvårsårsmöte kommer att publiceras på hemsidan. Om ni har någon information eller minnesvärt foto som ni vill ska ligga på hemsidan maila då Kristoffer Runhage på boffaoasa@hotmail.com

Hoppas vi ses på dansträningarna under hösten. Vi ser fram emot en ny och trevlig termin tillsammans med er.
Annika Modigh och Jan Clarin